ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย 1

!! ความรู้ทั่วประเทศไทย !!

จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงราย

จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาส

จังหวัดสมุทรสงคราม (พื้นที่ 399 ตร. กม.)

จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดจังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ 22,993 ตร.กม. )

จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดระนอง

จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพ

จังหวัดที่มีจังหวัดชายแดนติดกับจังหวัดอื่นมากที่สุดจังหวัดตากมีจังหวัดติดกับอีก 9 จังหวัด

จังหวัดยะลาจ. พัทลุง จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 2,580 เมตรจากระดับน้ำทะเล

มี 5 ลำดับความสำคัญ: ลาวเพชรบูรณ์ตะนาวศรีพีปานน้ำขุนตาล

ภูมิภาคที่เสียหายมากที่สุด

เกาะภูเก็ตที่กว้างที่สุด 20 กม. ยาว 45 กม.

เกาะนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทยเกาะสีชัง

เดนมาร์กมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

หนองหานอยู่ในจังหวัดสกลนคร

แม่น้ำเจ้าพระยารวมกับแม่น้ำปิง (ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา)
ด้วยความยาวรวม 850 กม. (เจ้าพระยา 300 กม., แม่น้ำปิง 550 กม.) แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่ทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ
คลองแสนแสบ 65 กม
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ดีที่สุดบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

น้ำตกที่สูงที่สุดน้ำตกศิริภูมิจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

ถนนแห่งแรกในประเทศไทยถนนเจริญกรุงซึ่งสร้างขึ้นในช่วงพระราม 5

ถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพถึงนครราชสีมานราธิวาสยาว 1,473 กม

รถไฟแห่งแรกในประเทศไทยรถไฟจากกรุงเทพ – ปากน้ำ

รถไฟสายใต้ที่ยาวที่สุดรถไฟสายใต้อยู่ห่างประมาณ 1,114 กม.
.
อุโมงค์ที่ยาวที่สุดถ้ำขุนตาลหรือถ้ำขุนตาลในลำปาง

สะพานติณสูลานนท์สงขลา
ฝั่งตรงข้ามจากเขาเขียวไปเกาะไหงและเกาะน้ำไหลยาวกว่า 2,640 เมตร

อุทยานแห่งชาติที่สูงที่สุดในภูกระดึงจังหวัดเลย

ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตึกใบหยก

บริเวณคอคอดกระประจวบคีรีขันธ์กว้างประมาณ 10 กม.

จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด ระนอง

จังหวัดที่ปลูกชามาก จังหวัดเชียงราย

จังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุด กาญจนบุรี

จังหวัดที่ผลิตเกลือมากที่สุดจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดที่ปลูกพริกมากที่สุด จันทบุรี

เกาะสมุยมีมะพร้าวมากที่สุด สุราษฎร์ธานี

ส้มโอที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยปลูกใน A.D. นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

คนธรรมดาสามารถขุดได้มากที่สุดในจ. ภูเก็ต

จังหวัดที่ปลูกเงาะมากที่สุด จันทบุรี

โรงเรียนเงาะที่มีชื่อปลูกในจ. สุราษฎร์ธานี

โรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดคืออ. สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงงานแป้งมันสำปะหลังผลิตได้มากที่สุดที่ชลบุรี

ไหว้ไทยมีมากที่สุดที่ ชุมพร

จังหวัดที่มีเกล็ดแร่มากที่สุด กาญจนบุรี

มาร์ตินมีมากที่สุด ชุมพร

มีหินอ่อนจำนวนมากในประเทศไทย สระบุรี

ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่เลี้ยงไหมมากที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีรางวัลมากมายที่จ. ลำปางและจังหวัดกระบี่

ส้มเขียวหวานมีรสชาติที่ดีที่อำเภอ บางมดกทม

มีทองคำจำนวนมากที่ A.D. บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ตำบลโม, จังหวัดยะลาและอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดพะเยาจังหวัดยะลาจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและสตูล

ปลาที่ชาวประมงจับได้มากที่สุด

ปลาที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขง

กษัตริย์องค์แรกของไทยคุณอินทราทิตย์

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ผู้เฒ่าคนแรกของประเทศไทย (รัตนโกสินทร์) ผู้เฒ่า

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทยนางอรพินไชยกาล

เลดี้อัมพรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

จอมพลคนแรกของประเทศไทย, จอมพลสังกัดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักดาราศาสตร์คนแรกของประเทศไทยพระราม 4 (พระจอมเกล้า)

มิสไทยครั้งแรกนางสาวกัญญาเธียรกวาง

นักมวยคนแรกของไทยที่คว้าตำแหน่งระดับโลกนายพลกิ่งเพชร

นักแสดงเสียงคนแรกนายสินสีบุญเรือง (Thid Kheaw)

นักเขียนการ์ตูนคนแรกของประเทศไทยคุณปฏิพัฒน์ (ปลิงตรี)

คนแรกที่ประดิษฐ์อักษรไทยพ่อขุนรามคำแหง

คนแรกที่คิดประเภทของตัวอักษรไทย

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (ชูโตไลท์)

คนแรกที่เปิดรถบัสในกรุงเทพพระยาเศรษฐภักดิ

นักประดิษฐ์ของกระเบื้องถูกใช้ครั้งแรกในประเทศไทย นายหลงพงศ์โสภณ

ผู้สร้างลูกเสือไทยคนแรกพระรามหก (รัชกาลที่ 6)

ผู้ก่อตั้งรถแท็กซี่ในประเทศไทยพันโทพระยาเทพารักษ์ (เทพารักษ์ ณ อยุธยา) ในปี พ.ศ. 2466

นักท่องเที่ยวใช้คำว่า “สวัสดี” พระยาอุปกิติศิลป์

ต้นกำเนิดของเพลงชาติ (ดำเนินการครั้งแรกโดย Naval Orchestra)

ผู้สร้างเพลงของกรมพระยานเรศวรวัฒน์วงศ์ (ลูกชายของกษัตริย์จุฬาลงกรณ์)

นักแต่งเพลงสนามกีฬาเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

บุคคลที่ได้รับรางวัลคือ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือ “บิดาแห่งการแพทย์ไทย”

คู่แรกของไทยคู่แฝด อินจัน