ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย 2

เรือกลไฟลำแรกในประเทศไทยเรือสยามอรุณ (เป็นเรือที่พระราม 5 ได้รับพระยาศรีสุริยวงศ์ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2398)

โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยโรงพยาบาลศิริราช

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศไทย
โรงเรียนอนุบาลซึ่งสายสะพายภิรมย์พระอัฏฐาในรัชกาลที่ 5 ให้กำเนิด

ธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทยธนาคารไทยพาณิชย์

โรงภาพยนตร์แห่งแรกในกรุงเทพที่ฉายภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย

โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย Oriental Hotel

โรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย Doctor Bradley Printing House ตั้งอยู่ที่สำเหร่ธนบุรี

องค์ประกอบของการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย Nirat ของ Mom Rachotai ในกรุงลอนดอนขายลิขสิทธิ์ให้กับดร. แบรดลีย์

หนังสือเล่มแรกของคนไทยจินดามณีหนังสือที่แต่งโดยผู้แต่งคำทำนาย

หนังสือภาษาไทยเล่มแรกไตรภูมิพระร่วง

หนังสือพิมพ์ข่าวครั้งแรกในประเทศไทยหนังสือพิมพ์กรุงเทพ RECORDER ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1844

ปฏิทินภาษาไทยจัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ. ศ. 2385

วิทยุโทรทัศน์เครื่องแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2497 (จอมพลป. พิบูลสงคราม)

สถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม (ปัจจุบัน MCOT ช่อง 9)

โรงเรียน “หลวง” สำหรับพลเมืองคนแรกคือโรงเรียนวัดมหาวนาราม

กาชาดเริ่มขึ้นเมื่อใด ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นพระราชวังแดง

เจดีย์เก่าแก่และพระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐม

ปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยปรางค์ที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้งวัฒนะ)

พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปสุโขทัยประดิษฐานที่วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร (น้ำหนัก 5 ตัน)

พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดที่พระพุทธไสยาสน์จังหวัดสิงห์บุรี

พระพุทธรูปยืนสูงสุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนอยู่ที่วัดอินทหหิมา ณ บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดที่วัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทอง

พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดพระเครื่องพระพุทธรูปวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพร้อมระฆังที่ใหญ่ที่สุดวัดกัลยากรณ์กรุงเทพมหานคร

วัดที่ไม่มีพระสงฆ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งหมด

จังหวัดที่เคยมีรถรางเป็นประจำนอกจากกรุงเทพฯจังหวัดลพบุรี

วัดไทยที่เลียนแบบวัดตะวันตกวัดนิเวศธรรมประวัติต. บางปะอินจ. อยุธยา (สั่งให้สร้างพระราม 5)

พันธกิจต่าง ๆ จะมีขึ้นในรัชกาลใด ๆ พระราม 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7

ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์ในปี 2460

ประเทศไทยเริ่มนับวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ในปี 2483

ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกในสหประชาชาติในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489

ประเทศไทยเปลี่ยนจาก “สยาม” เป็น “ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1949

ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับพันธมิตร ในสมัยรัชกาลที่ 6 (รัชกาลที่ 6)

ประเทศไทยหยุดใช้เงิน Poona และเริ่มใช้เหรียญ ในช่วงรัชสมัยที่ 4

กระทรวงการคลังเริ่มออกพันธบัตรตั้งแต่พระราม 5

คนไทยเริ่มใช้นามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 5

การประปาเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระราม 5

สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเปิดเพื่อการสัญจรในวันที่ 6 เมษายน 2475

พระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังซึ่งเป็นพระราชวังดั้งเดิม ระหว่างวัดอรุณราชวรารามและวัดโมกข์โลกยาราม

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

สัญลักษณ์ของชาติไทยคือครุฑ

ประเพณีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเริ่มแรกในสมัยอยุธยา

ประเทศไทยเริ่มใช้ตราประทับในปี 2474

บุคคลที่เปลี่ยนชื่อ “ทุ่งพระเมรุ” คือ “ท้องสนามหลวง” คือพระราม 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าของชื่อปากกา “นางสาว” Is Ratchanee Jamjarat

Phramarin และ Phra Praseam แตกต่างกันอย่างไร
พระ Por Rin ใช้กับจำนวนคี่ปกครอง พระ Por Reim ใช้กับรัชกาลที่เป็นเลขคู่

กฎหมายพระราชเป็นกฎหมายพิเศษที่อ้างถึงราชสำนักและราชวงศ์

ใครเป็นผู้แต่งฉบับภาษาไทยที่ทันสมัยของฉบับภาษาไทยที่ทันสมัยเจ้าชายธรรมธิเบต Sornchaichet Suriyawong (เจ้าฟ้ากุง)

กรุงเทพสร้างเมื่อใดในปี พ.ศ. 2325

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลงกรณ์)

สถาบันสารานุกรมไทยและพจนานุกรมไทยคือราชบัณฑิตยสถาน

นายกรัฐมนตรีไทยคนใดที่เป็นจำเลย “จอมพลป. พิบูลสงคราม” ในสงครามโลกครั้งที่ 2

นายกรัฐมนตรีที่เป็นทนายความของ ICJ ในกรณีที่กัมพูชาฟ้องเจ้าของวัดเพื่อเป็นเจ้าของ Seni Pramoj

ผู้นำขบวนการไทยอิสระนอกประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ม.ร.ว. เสนีย์ปราโมช

ในรัฐบาลอะไร
รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามเกิดขึ้นในวันพิธีส่งเรือแมนฮัตตันจากสหรัฐอเมริกาที่ท่าราชวราดิทิศ

“อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวันที่ทหารและพลเรือนเสียชีวิตในสงครามอินโดจีน