ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย 2

เรือกลไฟลำแรกในประเทศไทยเรือสยามอรุณ (เป็นเรือที่พระราม 5 ได้รับพระยาศรีสุริยวงศ์ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2398) โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศไทย โรงเรียนอนุบาลซึ่งสายสะพายภิรมย์พระอัฏฐาในรัชกาลที่ 5 ให้กำเนิด ธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทยธนาคารไทยพาณิชย์ โรงภาพยนตร์แห่งแรกในกรุงเทพที่ฉายภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย Oriental Hotel โรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย Doctor Bradley Printing House ตั้งอยู่ที่สำเหร่ธนบุรี องค์ประกอบของการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย Nirat ของ Mom Rachotai ในกรุงลอนดอนขายลิขสิทธิ์ให้กับดร. แบรดลีย์ หนังสือเล่มแรกของคนไทยจินดามณีหนังสือที่แต่งโดยผู้แต่งคำทำนาย หนังสือภาษาไทยเล่มแรกไตรภูมิพระร่วง หนังสือพิมพ์ข่าวครั้งแรกในประเทศไทยหนังสือพิมพ์กรุงเทพ RECORDER ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1844 ปฏิทินภาษาไทยจัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ. ศ. 2385 วิทยุโทรทัศน์เครื่องแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2497 (จอมพลป. พิบูลสงคราม) สถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม (ปัจจุบัน MCOT ช่อง 9) โรงเรียน “หลวง” สำหรับพลเมืองคนแรกคือโรงเรียนวัดมหาวนาราม กาชาดเริ่มขึ้นเมื่อใด […]

Read More »

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย 1

!! ความรู้ทั่วประเทศไทย !! จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงราย จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาส จังหวัดสมุทรสงคราม (พื้นที่ 399 ตร. กม.) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดจังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ 22,993 ตร.กม. ) จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดระนอง จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพ จังหวัดที่มีจังหวัดชายแดนติดกับจังหวัดอื่นมากที่สุดจังหวัดตากมีจังหวัดติดกับอีก 9 จังหวัด จังหวัดยะลาจ. พัทลุง จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 2,580 เมตรจากระดับน้ำทะเล มี 5 ลำดับความสำคัญ: ลาวเพชรบูรณ์ตะนาวศรีพีปานน้ำขุนตาล ภูมิภาคที่เสียหายมากที่สุด เกาะภูเก็ตที่กว้างที่สุด 20 กม. ยาว 45 กม. เกาะนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทยเกาะสีชัง เดนมาร์กมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หนองหานอยู่ในจังหวัดสกลนคร แม่น้ำเจ้าพระยารวมกับแม่น้ำปิง (ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา) ด้วยความยาวรวม 850 กม. (เจ้าพระยา 300 กม., แม่น้ำปิง 550 กม.) แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่ทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ คลองแสนแสบ […]

Read More »